Жас Алаш, Алматы, КАЗАХСТАН

Жас Алаш, Алматы, КАЗАХСТАН, Жибек Жолы проспект, 50 блок А,

Сведения о фирме Жас Алаш, Алматы, КАЗАХСТАН Газета, Газеты

Вход

Газета, Газеты

Жас Алаш Алматы

адрес:
Алматы , Жибек Жолы проспект, 50 блок А
тел.:
(727) 273-89-68, (727) 273-75-59; факс: (727) 273-87-55
Карта 

Сайт: Жас Алаш